Factsheet websites voor 3 Faunabeheer eenheden

Voor de Faunabeheerenheid Overijssel, Drenthe en Groningen is voor elk een website ontwikkeld die factsheets toont.

Op de websites staan factsheets per relevante diersoort.

Met deze factsheets worden ontwikkelingen met betrekking tot aantallen, het belang (schade en aanrijdingen) en beheer (afschot en nestbehandelingen) bijgehouden en geprojecteerd via grafieken, tabellen en op kaarten.

De gegevens dienen als onderbouwing voor het faunabeheerplan en voor het evalueren van het faunabeheer en -beleid.
De factsheets worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe monitoringsgegevens.

Heeft u belangstelling voor een meer ingewikkelde website?

Neem dan ook gerust contact met ons op. Wij geven u graag advies.