Huisstijl en website voor Faunabeheereenheid

Voor de Faunabeheerenheid die landelijk in alle provincies vertegenwoordigd is, hebben wij voor de Groningen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Limburg een nieuwe huisstijl gemaakt en websites. De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terrein beherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven.

Logo en huisstijl

De huisstijl bestaat uit een nieuw logo die per provincie iets afwijkt en verder bestaat uit briefpapier, Word-sjablonen en visitekaartjes. De Faunabeheereenheid staat in de wandelgangen bekend als FBE en daarom zijn deze letters ook duidelijk aanwezig in het logo. Daarnaast is ook het woord Faunabeheereenheid voluit geschreven met als toevoeging de provincie.

In het logo zien we de twaalf provincies terug als gekleurde blokjes in de huisstijlkleuren van de Faunabeheereenheid. Ieder provincie heeft een afwijkend gekleurd blokje op een bepaalde plek in dit raster.

Websites

Er wordt gebruik gemaakt van één beheeromgeving in WordPress waarin alle websites staan. Dit is een Multi User variant van WordPress. Het zorgt ervoor dat het beheer gemakkelijk kan gebeuren voor alle websites en dat ook eventueel content gemakkelijk overgenomen kan worden van de ene website naar de andere.

Doordat er sprake is van een brede doelgroep kent de website een rustige opbouw is informatie gemakkelijk te vinden. De beheerders kunnen door het gebruik van templates gemakkelijk informatie plaatsen.

Heeft u belangstelling voor een nieuwe huisstijl en/of website?

Neem gerust contact met ons op. Wij geven u graag advies.